Соціальна політика - Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки «Миколаївщина...

^ Соціальна політика
У сфері оплати праці

На виконання заходів Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, якою визначені основні напрями та механізми підвищення рівня заробітної плати, відновлення її основних функцій, в області проводиться цілеспрямована робота щодо поліпшення загальної ситуації в сфері оплати праці.

Підвищення добробуту населення області перш за все пов’язано з підвищенням рівня заробітної плати та своєчасністю її виплати.

Рівень середньомісячної заробітної плати за січень-грудень 2009 року збільшився до відповідного показника 2008 року на 11,4 відс. і досяг 1805,8 грн., що у 2,4 рази вище за прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи (744 грн.).

За темпами зміни рівня середньомісячної заробітної плати за січень-грудень 2009 року до відповідного минулорічного показника серед регіонів Миколаївська область посіла 1 місце в державі (111,4 відс. проти 105,5 відс. – по Україні)

Випереджаюче зростання номінальної заробітної плати забезпечено майже за всіма основними видами економічної діяльності (крім державного управління, де відбулося скорочення рівня оплати праці до відповідного минулорічного показника на 0,3 відс)

у тому числі в закладах та установах:

освіти – на 12,2 відс.,(1516,1 грн.),

охорони здоров’я – на 13,8 відс. (1346,9 грн.),

соціальної допомоги – на 6,5 відс. (1147,9 грн.).Серед міст та районів області зберігається значна диференціація рівнів заробітної плати. Найвищу заробітну плату мають працівники підприємств міст обласного значення: Южноукраїнська – 3092,3 грн., Миколаєва – 1974,1 грн., Вознесенська – 1412,3 грн., що, значною мірою, обумовлено зосередженням у цих містах переважної кількості промислових підприємств області.

Аналіз рівня середньої заробітної плати 19 сільськогосподарських районів показав, що вона знаходиться в межах 116,8–63,9 відс. середньообласного показника (1805,8 грн.). Найвища заробітна плата у звітному періоді спостерігалася у працівників Жовтневого району (2109,4 грн.), найнижча - в Очаківському районі (1198,9 грн.).


Стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати

На виконання доручень Президента України, Уряду країни 2008 року продовжено роботу з ліквідації боргів працівникам області. Ця робота носить системний характер.

Щоденні моніторингові відстеження виплат поточної заробітної плати та погашення заборгованості, що забезпечують управління праці та соціального захисту населення, дозволяють отримувати виключну інформацію про стан справ, як в регіональному розрізі так і на підприємствах за видами економічної діяльності, до яких вони віднесені.

На постійному контролі знаходиться виконання розпорядження облдержадміністрації від 03.03.08 р. №79-р „Про невідкладні заходи з ліквідації заборгованості із заробітної плати”, яким визначено механізм та основні напрями роботи із зазначених питань, виконання яких знаходилось на постійному контролі.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати в цілому по області з урахуванням економічно неактивних підприємств за станом на 1 січня 2010 року становить 37,8 млн.грн. (скорочення за грудень 2009 року на 2,7 млн.грн., або на 6,6 відс., зберігається зростання до початку року на 13 млн. 985 тис.грн., або на 58,6 відс.)

Кількість підприємств-боржників становила 118 одиниць (скорочення до початку 2009 року на 11 одиниць (129).

Сума боргу по економічно активних підприємствах на 1 січня 2010 року становила 12 млн. 872 тис.грн. (скорочення за грудень 2009 року - на 4 млн.241 тис.грн., або на 24,8 відс., до початку року – на 296,8 тис.грн., або на 2,3 відс.). Кількість підприємств-боржників – 53 одиниці (скорочення до початку 2009 року на 13 одиниць (66)

За темпами зміни суми заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах до 1 грудня 2009 року Миколаївська область посіла 4 місце серед регіонів України (в середньому по Україні – скорочення на 13,4 відс.), до початку року - 4 місце в державі (в середньому по Україні – зростання на 25,7 відс.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які не отримали заробітну плату на 1 січня 2010 року становила 3030 осіб. або 1,3 відс. штатної кількості працівників, зайнятих в економіці області, скорочення до початку 2009 року – на 1935 осіб, або на 39 відс.

За звітними даними на 1 січня 2010 року в цілому по Україні – своєчасно не отримали заробітну плату 3,2 відс. загальної кількості штатних працівників

У загальній сумі невиплаченої заробітної плати питома вага боргу підприємств щодо яких застосована процедура санації або банкрутства становить 59,6 відс. (борг на 01.01.10 – 22 млн.539 тис.грн., зростання за грудень – на 1,6 млн.грн., або на 7,6 відс., до початку року – на 14,7 млн.грн., або на 187,1 відс.)

Питома вага боргу підприємств державної форми власності у загальній сумі боргу області становить 37,8 відс., а по колу економічно активних підприємств – 35,5 відс.

З метою прискорення ліквідації заборгованості вжито низку заходів, зокрема:

- забезпечено проведення щоденних моніторингових спостережень стану виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї в розрізі районів, видів економічної діяльності, окремих підприємств. Дані аналізу спостережень постійно розглядаються на нарадах, колегіях, засіданнях регіональних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат;

- за матеріалами, підготовленими головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації стан виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї 2009 року розглянуто на 8 засіданнях колегії облдержадміністрації, 2 засіданнях колегії головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, 7 нарадах з головами райдержадміністрацій, міськими (міст обласного значення) головами;

- стан погашення заборгованості із заробітної плати розглянуто на 420 нарадах, проведених головами районних державних адміністрацій та міськими (міст обласного значення) головами, на 156 засіданнях оперативних штабів з ліквідації заборгованості;

- за цей період проведено 360 засідань комісій з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат різних рівнів, на яких заслухано 1020 звітів відповідальних посадових осіб, керівників підприємств-боржників, або таких, які порушують терміни виплати заробітної плати.

З початку 2009 р. фахівцями управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад вивчення стану оплати праці проводилось на 1069 підприємствах області, з них 247 – це підприємства, на яких існує, або існувала заборгованість із виплати заробітної плати (цей показник на 68 відс. перевищує відповідний минулорічний - 147). Для вжиття відповідних заходів реагування до керівників-правопорушників матеріали 353 перевірок підприємств передано до правоохоронних органів або державної інспекції праці (у тому числі 201 - підприємств-боржників, що у 2,3 рази перевищує відповідний минулорічний показник - 89).

За безпідставну невиплату заробітної плати правоохоронними органами порушено 45 кримінальних справ (у 2008 р.-39).

2009 року з метою вжиття відповідних заходів реагування головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації підготовлено 26 листів голови облдержадміністрації до центральних органів виконавчої влади по підприємствам – боржникам державної форми власності

В рамках виконання спільного наказу головних управлінь: праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та юстиції (від 30.11.07 №(№353-гд; 352/гд „Про взаємодію органів державної виконавчої служби головного управління юстиції та управлінь праці та соціального захисту населення”) активізовано інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо порядку примусового стягнення боргу через судові органи, що дало певні позитивні результати. Кількість виконавчих проваджень з примусового стягнення боргу зросла протягом року на 96,5 відс. (з 2557 у 2008 році до 5024 у 2009 році). Сума повернутого боргу по них зросла на 60,7 відс. (з 5,6 до 9 млн.грн.).

2009 року за систематичне порушення законодавства про оплату працю розірвано контракти та увільнено з посади одинадцять керівників підприємств-боржників, в т.ч. п’ять – комунальної сфери.


^ Соціальний захист населення


2718217998131902.html
2718260862324146.html
2718368098324515.html
2718411194728310.html
2718521994619269.html