Тематичний план - Робоча навчальна програма підготовки лікарів-інтернів 2 року навчання зі спеціальності "Загальна...

^ Тематичний план
лекцій для лікарів-інтернів другого року навчання

зі спеціальності "загальна практика - сімейна медицина"

на 2007/2008 навчальний рік


1 п/п
^ Назва теми
Кількість годин

1
Сучасні погляди на клініку, діагностику та лікування ревматизму.
2

2
Варіанти перебігу та ускладнення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, диференційний діагноз (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, дуоденіти, гепатити та панкреатити), етапне лікування, реабілітація.
2

3
^ Диференційний діагноз при жовтяницях і гепатомегаліях, тактика сімейного лікаря.
2

4

Диференційна діагностика нефротичного синдрому (підгострий та хронічний гломерулонефрит, туберкульоз нирки, полікістоз, вузликовий периартериіт, нирка при СЧВ, синдром Киммельштиль-Вільсона при цукровому діабеті).

2

5

Сучасні методи діагностики, диференційної діагностики, диференційованого лікування при гемобластозах.

2

6

Етика і деонтологія в професійній діяльності сімейного лікаря

4

7

Медична психологія

2

^ Всього 16 годин


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___”________2007 року (протокол № )

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___”____________ 2007 року (протокол № )

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська


^ Тематичний план
практичних занять з лікарями-інтернами 2-го року навчання

зі спеціальності "загальна практика - сімейна медицина"

на 2007/2008 навчальний рікn/n
^ Назва теми
Кількість годинКлінічне значення обстеження, лабораторних та інструментальних досліджень хворого з ревматичними хворобами в практиці сімейного лікаря.

2Варіанти перебігу ревматичної гарячки, диференційований підхід до лікування. Профілактика, МСЕ.

3Диференційна діагностика і тактика лікування хворих з набутими вадами серця. Покази до хірургічного лікування, МСЕ.

3Системні захворювання сполучної тканини: диференційна діагностика системного червоного вовчаку, системної склеродермії, дерматоміозиту; принципи лікування, профілактика в практиці сімейного лікаря, МСЕ.

3Диференційний діагноз суглобового синдрому (ревматоїдний артрит, анкілозуючий спонділоартрит, мікрокристалічні артрити, артрити пов’язані з інфекцією, остеоартроз).

3Системні васкуліти: етіологія, патогенез, особливості перебігу, діагностичні критерії, принципи лікування, МСЕ.

3Особливості ведення вагітних, хворих похилого та старечого віку з ревматичними хворобами.

3Підсумкове заняття з ревматології.

2Діагностичне значення клінічних методів обстеження, лабораторних та інструментальних досліджень хворих з патологією органів травлення.

3Хвороби стравоходу та функціональні хвороби шлунку: диференційний діагноз, тактика консервативного та хірургічного лікування

3Сучасні погляди на етіологію, патогенез хронічних гастритів: класифікація, діагностичні критерії. Тактика та рання діагностика в практиці сімейного лікаря.

3Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, варіанти перебігу, диференційний діагноз. Сучасні погляди на лікування і профілактику виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. МСЕ.

3Симптоматичні виразки шлунка і 12-палої кишки, ускладнення, тактика сімейного лікаря при ускладненнях. Хвороби оперованого шлунка. Диференційна діагностика. Диференційоване лікування.

3Хронічний коліт, ентерит, ентеропатії. Синдром недостатності травлення і всмоктування (діагностичні критерії, диференційна діагностика, диференційоване лікування, реабілітація, МСЕ).

3Запальні захворювання кишечника (неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, Уіпла), диференційований підхід до лікування профілактики, МСЕ.

3Функціональні захворювання кишківника. Дисбактеріоз товстої кишки.

3Хронічні холецистити, холангіти, жовчо-кам’яна хвороба, дискінезії жовчного міхура та жовчовивідних шляхів: особливості клініки, лабораторна, інструментальна та променева діагностика, діагностичні критерії, диференційна діагностика, ускладнення, диференційоване лікування, профілактика, МСЕ. Постхолецистектомічний синдром.

3Хронічні гепатити. Діагностика, лікування. МСЕК.

3Циррози печени. Етиология, патогенез, клініка, лікування. МСЕК.

3Диференційна діагностика при жовтяницях. Печінкова недостатність: діагностичні критерії, диференційна діагностика. Диференційоване лікування.

3Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи професійного та непрофесійного походження. Гепатолієнальний синдром в практиці сімейного лікаря.

3Варіанти перебігу та ускладнення хронічних панкреатитів, диференційна діагностика, диференційоване лікування, реабілітація.

3Диференційна діагностика та невідкладна допомога при ускладненнях гастроентерологічних захворювань.

3Особливості ведення вагітних, хворих похилого та старечого віку із захворюваннями органів травлення.

3Підсумкове заняття з гастроентерології.

2Діагностичне значення клінічних методів обстеження, лабораторних та інструментальних досліджень хворих з патологією нирок.

3Гострі та хронічні гломерулонефрити. Сучасні погляди на етіологію та патогенез, класифікацію, клініку та лікування. Профілактика та реабілітація.

3Хронічні тубулоінтерстиціальні захворювання нирок, диференційна діагностика з хронічним пієлонефритом, полікістозом нирок. Хронічна ниркова недостатність, патогенез, класифікація. диференційований підхід до лікування та реабілітації.

3Диференційний діагноз при нефротичному синдромі

3Диференційна діагностика при гострій нирковій недостатності, диференційована невідкладна допомога.

3Невідкладні стани при захворюваннях нирок. Тактика сімейного лікаря.

3Диференційна діагностика при протеїнурії, циліндрурії, гематурії. Сучасні методи функціонального дослідження нирок, клінічна інтерпретація результатів.

3Сечокам'яна хвороба: диференційна діагностика, тактика сімейного лікаря.

2Амілоїдоз нирок: етіологія, патогенез, класифікація, клініка та лікування.

3Полікістоз нирок: клініка, діагностика, лікування.

2Особливості ведення хворих похилого та старечого віку із захворюваннями нирок.

2Підсумкове заняття з нефрології.

2Анемії: патогенетична роль аутоімунних змін, сучасні методи діагностики, диференційна діагностика, ускладнення, диференційоване лікування. МСЕ.

3Гемобластози: діагностичні критерії різних клініко-морфологічних форм, диференційна діагностика, комплексне лікування, програмна полі хіміотерапія.

3Парапротеїнемічні гемобластози: особливості клініки, сучасні методи діагностики, ускладнення, диференційоване лікування. МСЕ.

3Еритремія: особливості клініки, діагностичні критерії, диференційна діагностика, ускладнення, диференційоване лікування. МСЕ.

3Диференційна діагностика при лімфогранулематозі (в т. ч. із захворюваннями, що супроводжуються тривалою високою гарячкою), диференційоване лікування. МСЕ.

3Геморагічні діатези (в т.ч. ДВЗ-синдром): клініко-лабораторні методи диференційної діагностики, диференційована гемостатична терапія.

3Агранулоцитози: особливості клініки, діагностичні критерії, диференційна діагностика, ускладнення, диференційоване лікування.

3Інтенсивна терапія та реанімація в гематології

3Підсумкове заняття з гематології.

3Методи електролікування в практиці сімейного лікаря.

2Ультразвукова терапія.

2Масаж.

2Лікувальна фізкультура.

2Апітерапія, принципи та методи застосування.

2Етика і деонтологія в професійної діяльності сімейного лікаря.

2Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Особливості цитопенічних станів, зумовлених дією іонізуючого опромінення, ускладнення.

2Гостра променева хвороба: невідкладна допомога, диференційоване лікування, реабілітація. МСЕ.

3Хронічна променева хвороба: диференційна діагностика, диференційоване лікування, реабілітація. МСЕ. Віддалені наслідки опромінення. Диспансеризація осіб, які зазнали радіаційного опромінення.

3Клінічна імунологія

6Медична психологія

6ОНМД

6

2732892493980522.html
2732947941411716.html
2733052669550678.html
2733138341451277.html
2733202776019279.html