8 клас - Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10...
^ 8 клас

(70 год на рік, 2 год на тиждень)


К-ть г-н

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

50

^ Розділ II. МАТЕРИКИ

2


4

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

Тема 4. Антарктида
Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида — льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка.
Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна станція “Академік Вернадський”.
Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф.
Кліматичні умови. Антарктида — найхолодніший материк Землі.

Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання.
^ Практична робота (продовження роботи 8)

Учень:
називає: характерні риси природи Антарктиди та Антарктики;
наводить приклади: міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди;

розповідає: основні етапи дослідження Антарктиди;
сучасні дослідження українців Антарктиді;
знає: причини утворення суцільного покривного зледеніння;
вплив льодовикового покриву на природу материка;
розповідає: про сучасний стан природи та природних багатств материка;

знає та коротко формулює своє судження: про вплив Антарктиди на природні особливості планети;
показує на карті: географічні об’єкти: моря: Уедделла, Росса, Беллінсгаузена; півострів Антарктичний; Трансантарктичні гори; вулкан Еребус.

15

^ Тема 5. Північна Америка
Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки.
Геологічна будова та рельєф, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення.
Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату.
Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження.
Рослинність і тваринний світ. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордильєр.
Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники і національні парки.
Населення. Його расовий і етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта. Держави. Зв’язки України з країнами Північної Америки.
Практична робота 10 Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом).

називає: характерні риси природи Північної Америки;
наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу Північної Америки;
впливу господарської діяльності людей на природу;
зв’язків країн Північної Америки з Україною;

знає: рельєф і клімат Північної і Південної Америки;
розповідає: про залежність природи материка від особливостей його географічного положення та рельєфу;
дає коротку характеристику: особливостям географічного положення та історію відкриття Північної Америки;
основні риси рельєфу материка;
типи клімату Північної Америки;
особливості річок (за типовим планом);
особливості розміщення природних зон материка;
населення Північної Америки, його сучасний склад;
показує на карті: географічні об’єкти: миси: Мерчісон,

Мар’ято, Принца Уельського, Сент-Чарльз; затоки: Гудзонова, Мексиканська, Аляска; острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний Архіпелаг; півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан; Примексиканську низовину, Центральні й Великі рівнини; гори: Кордильєри (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі; річки: Міссісіпі, Міссурі, Колумбія, Маккензі, Юкон, Колорадо; Ніагарський водоспад; озера: Великі (Верхнє, Мічіган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне.

29

^ Тема 6. Євразія
Євразія — найбільший материк Землі. Фiзико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії. Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка.
Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області.
Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження.
Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клiмату Євразії, їх порівняння з Північною Америкою. Особливості прояву кліматотвірних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка.
Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії. Основні типи живлення і режиму річок. Зміна стану водойм під впливом господарської дiяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння.
Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії. Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії.
Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку. Сучасна політична карта Євразії.

Найбільші держави країни. Україна серед держав Євразії.
^ Практичні роботи (закінчення роботи 8)
11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм.

називає: характерні риси природи Євразії як найбільшого материка Землі;
наводить приклади: форм рельєфу, типів клімату, річок та озер, типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу;

розповідає: про особливості географічного положення та історію дослідження Євразії;
основні риси рельєфу та закономірності розміщення корисних копалин;
чинники формування клімату, кліматичні пояси і області материка;
типи річок за їх живленням і режимом;

закономірності розміщення природних зон Євразії;
населення материка;
вчиться порівнювати: відмінності клімату в межах помірного поясу Євразії;
знає: причини різноманітності природи Євразії;
показує на карті: географічні об’єкти: миси: Рока, Дежньова, Челюскін, Піай; моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східно-Сибірське, Жовте, Японське, Охотське, Берінгове, Східно-Китайське, Південно-Китайське, Аравійське; затоки: Біскайська, Бенгальська, Аденська, Перська, Сіамська, Ботнічна; протоки: Дарданелли, Босфор, Ла-Манш, Гібралтарська, Зондська, Малаккська, Берінгова, Лаперуза; острови: Велика Британія, Ірландія, Сицилія, Шпіцберген, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Малі Зондські, Філіппінські; півострови: Скандинавський, Піренейський, Апеннінський, Балканський, Кримський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський; гори: Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Кримські, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма);

рівнини: Східноєвропейська, Західно-Сибірська, Велика Китайська; низовини: Прикаспійська, Індо-Гангська, Месопотамська; височини: Середньоросійська; плоскогір’я: Середньосибірське, Декан; нагір’я: Тібет, Іранське; вулкани: Гекла, Етна, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма, Кракатау; пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі; річки: Рейн, Ельба, Дунай, Дніпро, Дністер, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр; озера: Женевське, Ладозьке, Каспійське море, Аральське море, Байкал, Балхаш, Мертве море.

6

^ Розділ ІІІ. ЗЕМЛЯ — НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

2


4Тема 1. Взаємодія людини і природи
Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси.
^ Тема 2. Екологічні проблеми материків і океанів
Комплексна проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, їх основні джерела надходження.
Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Практична робота 12 Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження.

називає: сучасні проблеми взаємодії суспільства і природи; основні типи природоохоронних територій;
проводить класифікацію природних ресурсів;
наводить приклади: раціонального і нераціонального природокористування; змін природних комплексів під впливом людини; основних видів забруднення навколишнього середовища; міжнародних організацій з охорони природи;

розповідає: про різні види забруднення природи; екологічні проблеми материків і океанів та можливі шляхи їх вирішення;

показує на карті: природоохоронні території, райони екологічного лиха;
разом з вчителем порівнює: рівень забруднення навколишнього середовища в різних регіонах Землі;
вчиться давати оцінку : значенню міжнародного співробітництва у вирiшенні проблем взаємодії природи і суспільства.

^ ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

2

ВСТУП
Фізична географія України, предмет і методи досліджень. Формування території України. Сучасний адмiністративно-територiальний устрій.

розповідає: зміст курсу;
методи географічних досліджень;
наводить приклади: формування території України;
показує: на карті одиниці адміністративно-територіального устрою.

10

^ Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2

Тема 1. Фізико-географічне положення України
Крайні точки і розмiри території. Географічне положення, кордони. Географічний центр України. Розташування території України стосовно годинних поясів.
Практична робота 1 Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею. Визначення положення України в годинних поясах.

називає: крайні точки і розмiри території України, суміжні з нею держави;
показує та розповідає: про кордони та особливості географічного положення України;
положення України стосовно годинних поясів;
визначає: координати крайніх точок України;
поясний і місцевий час;
вчиться з допомогою вчителя робити висновки: про особливості географічного положення України.

4

^ Тема 2. Джерела географічної інформації
Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки.

Музейні експозиції, виставки.
Географічні енциклопедії, довідники, словники, календарі. Географічні періодичні видання. Географічні описи в мистецьких творах, засобах масової інформації, в тому числі аудіовізуальних та ін.
Карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах. Види карт. Топографічні карти та їх практичне використання. Визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості.
Географічні атласи. Електронні карти і атласи.
Практична робота 2 Опис місцевості та розв’язання задач за навчальними топографічними картами.

називає: джерела географічної інформації;
наводить приклади: географічних видань;

може користуватися та знає: методи і засоби отримання географічної інформації;

розпізнає: картографічні проекції;
види карт, їх зміст і призначення;
з допомогою вчителя добирає: різні джерела географічних знань;

користується: топографічними картами, атласами, географічними енциклопедiями, словниками, довідниками.

4^ Тема 3. Географічні дослідження на території України
Географічні відомості про територію України у античних географів, “Повісті временних літ”, літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у ХVIII—ХІХ ст. Географічні дослідження України в ХХ ст.
Роль у вивченні природи та господарства України В. Вернадського, П. Тутковського, С. Рудницького, Г. Висоцького, П. Погребняка, Б. Срезневського, В. Бондарчука, В. Кубiйовича та ін.
Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство.називає: географічні відомості про територію України різних часів;
видатних учених — дослідників природних умов і природних ресурсів України;

знає: періоди географічного вивчення території України;
внесок відомих вчених у дослідження природних умов і природних ресурсів України;
розповідає: історію географічного вивчення території України;
вчиться користуваться: географічною енциклопедією України, творами відомих географів.

2

^ РЕЗЕРВ ЧАСУ
2739745948562136.html
2739836183067006.html
2739933514388921.html
2740053521492069.html
2740184603102246.html