Кабінету Міністрів України: при підготовці проектів закон - страница 7

^ ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
фінансового забезпечення виконання завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки за рахунок коштів Державного бюджету України
(млн. гривень)

^ Найменування завдання 

Найменування заходу 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань 

У тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

1. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми 

  

20 

10,0 

6,5 

2,0 

1,0 

0,5 

2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг 

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

23325,9 

2900,7 

5977,0 

6751,6 

5118,1 

2578,5 

у тому числі: 

1) стимулювання реалізації інвестиційних проектів з: 

  

  

  

  

  

  

реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання; 

1758,0 

227,2 

383,1 

339,5 

420,0 

388,2 

реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій; 

1415,2 

340,3 

586,5 

227,6 

140,8 

120,0 

енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання; 

2850,8 

686,3 

1182 

458,7 

283,8 

240,0 

благоустрою територій районних центрів та малих міст; 

3163,9 

352,3 

799,1 

1345,9 

546,6 

120,0 

енергозбереження, розвитку міського електричного транспорту; 

932 

180 

192 

204 

204 

152 

2) забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії; 

1042,2 

179,7 

262,7  

444,1 

115,7 

40,0 

3) сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій; 

808,3 

149,5 

285,8 

132,9 

122,0 

118,1 

4) надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків; 

10580,5 

685,4 

2060,8 

3373,9 

3060,2 

1200,2 

5) часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів; 

1000 

100 

225 

225 

225 

200 

3. Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями 

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

у тому числі: 

розроблення інституціонального механізму взаємодії з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями через ресурсний центр інституціонального розвитку 

4. Забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

  

5. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг 

навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних підприємств з питань, пов'язаних з реформуванням і розвитком житлово-комунального господарства 

2,1

0,5 

0,5 

0,5 

0,4 

0,2 

Разом 

  

23365,0 

2916,2 

5988,0 

6758,1 

5121,5 

2581,2  


Додаток N 4
до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки 

2761602219312041.html
2761738617892449.html
2761813780540732.html
2761927151052976.html
2762038893173724.html